Angelique Muir

In mijn jeugdjaren wou ik naar de kunstacademie vervolgens heb ik dan enkele maanden kunstacademie gevolgd in Brugge maar dit keurde mijn vader af omdat mijn vader er geen toekomst in zag.
De liefde en passie bleef echter in mijn bloed zinderen, waarbij ik mij pas op latere leeftijd inschreef in de kunstacademie te Knokke-Heist. In de kunst academie in Knokke-Heist kon ik eindelijk mijn passie en liefde voor het tekenen en schilderen delen met mijn leerkrachten en medestudenten.
In 2011 schreef mijn leerkracht Wendy Van der Maes mij in voor XXL MASK te Antwerpen waarbij ik geselecteerd werd. Toen kon mijn passie alleen maar groeien door deze bevestiging. Als vrijwilligster in het kunsthuis te Assebroek voor mensen met een geestelijke beperking heb ik ook mijn passie en liefde voor de kunst kunnen overbrengen. Dit heb ik gestopt naar aanleiding van een aanbod dat ik kreeg door Toon Walleyn dat met een prachtig project naar voor kwam om in de zomer van 2012 te tekenen in zijn galerij “FOTOON” te Lissewege. Dit project houdt ook in om beginnende kunstenaars een kans te geven om tentoon te stellen. Dit bracht mij dan ook terug op het idee om mijn passie te kunnen delen en dit door middel van workshops.

Contactgegevens

Galerie Fotoon, Lissewege

-