Bram Eliaert


Bram Eliaert is op zijn 23ste met beeldhouwen begonnen. Sinds zijn 18de pendelde hij tussen India en België, gleed hij van de ene rijke ervaring naar de andere. Toen kwam hij in contact met het project vzw Loods 13 van Walter De Buck. Na een opleiding van één jaar vroeg Walter of Bram hem verder wilde assisteren in zijn atelier bij het vervaardigen van zijn monumentale bronzen en koperen sculpturen. Hierop volgden zeven mooie jaren waarin Bram zijn technische kunde en zijn creativiteit ten volle tot ontwikkeling kon brengen. Bram haalt vaak inspiratie uit zijn vele reizen: een persoon die hij tegen komt, een foto, een gedachte. Hij noemt zichzelf ‘spiritueel gevoelig’. Veel van zijn werk komt hieruit voort. Een vaak weerkerend onderwerp is het evenwicht, menselijke figuren balancerend op hoogte. Bij deze beelden gaat het over de moeilijke situatie waarin we ons als mens bevinden, het zoeken naar het evenwicht in het leven. In zijn laatste beeldengroep gaat Bram verder in op dit onderwerp. Het evenwicht gaat niet louter en alleen meer over de mens in zijn zijn, maar over mens in relatie met de natuur.